Collectives
Multifunction

12053.H1

MUMO - Bigflow Evo
12053.CTS

MUMO CONCEPT³
12053.H2

MUMO - Fuga Evo
12053.H3

MUMO - Fusion
12053.M

MUMO - Laser Faucet
12053.P

MUMO - Manual Paper
12053.PA

MUMO - Automatic Paper
12053.S1

MUMO - Laser Soap
12053.S2

MUMO - Automatic Soap
12055.070

MUMO - 700 mm unit
12055.080

MUMO - 800 mm unit
12055.100

MUMO - 1000 mm unit
12055.120

MUMO - 1200 mm unit
12055.090

MUMO - 900 mm unit
98416.05

MUMO - 50 mm stainless steel brackets
98416.10

MUMO - 100 mm stainless steel brackets
98416.15

MUMO - 150 mm stainless steel brackets